logotype

.

Vaandrig

Officier met de verantwoordelijkheid over het vaandel van de compagnie. Wanneer de compagnie in slagorde opgesteld staat, is de positie van de vaandrig tussen het 3e en 4e gelid van de piekeniers.

Zoals de andere officieren binnen de compagnie mag de vaandrig ruiterharnas en toebehoren dragen. Hieronder afgebeeld is vaandrig Mike Kuijpers 

 

Pantser

Functiegebonden artikelen

Schoeisel

Vaandrig

2017  MARS The Dutch Revolt  globbers joomla templates